2017 was zeer wam

De Amerikaanse klimaatdienst NOAA en de Amerikaanse vereniging van meteorologen (AMS) presenteerde The State of the Climate 2017

 De Amerikaanse klimaatdienst NOAA en de Amerikaanse vereniging van meteorologen (AMS) presenteerde The State of the Climate 2017, een lijvig rapport over de huidige staat van het klimaat.

Hoewel 2017 niet zo warm was als 2016, stegen de concentraties van CO2 en methaan en stikstofmonoxide naar recordhoogtes. De gemiddelde CO2-concentratie in de atmosfeer is nu 405 deeltjes per miljoen (ppm), 2,2 ppm meer dan in 2016 en de hoogste in 800.000 jaar.

2017 staat in de top 3 van warmste jaren, maar die twijfelachtige eer bereikt zonder El Niño. Dit klimaatfenomeen is normaal gesproken verantwoordelijk voor het omhoog stuwen van de globale temperaturen. Ook het zeewater volgde deze trend: niet zo warm als in 2016, maar wel in de top drie sinds het begin van de metingen. Daarmee is de temperatuur sinds 2000 gemiddeld met 0,17 graden per decennium gestegen.

De zeespiegelstijging haalde een nieuw record. Het peil is in 22 van de voorbije 24 jaren gestegen, met gemiddeld 3,1 centimeter per decennium. De zeespiegel staat nu 7,7 centimeter hoger dan het gemiddelde in 1993.

Gedurende het jaar 2017 kreeg minstens 3 procent van het landoppervlak te maken met extreme droogte, na een initiële krimping in begin 2017. Dat is het vierde hoogste cijfer sinds 1950, na 1984, 1985 en 2016. Dit leidde in Canada tot de grootste bosbranden ooit. Onder meer Australië, Nieuw-Zeeland en de VS hadden te kampen met het andere uiterste; een teveel aan neerslag tijdens cyclonen en orkanen leidde tot grote vernielingen.
Datum: 24-09-'18

Terug naar overzicht