Voordelen wit dak

De voordelen van een wit dak (koeldak) boven een zwart dak, zijn legio. Zo vindt er minder geleiding van warmte plaats in het gebouw, is er minder thermische straling van warmte in de atmosfeer en is er minder warmteconvectie (luchtverwarming) in de buitenlucht. Dat is nog eens een koel dak!

witte daken

Lage binnentemperatuur bij een wit dak

Een wit dak zorgt ervoor dat de temperatuur in gebouwen en woningen lager wordt. Dit is vooral merkbaar als er geen airconditioning wordt gebruikt. Vandaar dat men een wit dak een koel dak noemt. 

Minder koellast bij witte dakbedekking

Doordat witte dakbedekking het zonlicht reflecteerd in plaats van absorbeert is er minder energie nodig om de ruimte onder het dak koel te houden. Dit is absoluut beter voor het milieu. Er is een verminderde uitstoot van broeikasgassen en andere luchtverontreinigende stoffen.

Minder opwarming van de omgeving bij witte daken

Witte daken zorgen ervoor dat er een mindere hoeveelheid warmte van de daken wordt overgedragen aan de lucht. Dit is zeker in steden een belangrijk voordeel. Het stedelijk warmte-eiland effect wordt daardoor minder.

Koel dak toepasbaar in grijs water circuit

Doordat witte daken koeler blijven, mag op sommige kunststofdakbedekkingen hemelwater opgevangen worden. Dit regenwater kan vervolgens gebruikt worden voor het zogeheten grijs water circuit. Het wordt dan niet gebruikt als drinkwater, maar om de toilet door te spoelen, de wasmachine te laten draaien et cetera. Zo is het koel dak met recht een verantwoord dak te noemen. 

Combinatie met zonne-energie

Doordat witte daken het zonlicht reflecteren en het dak koel houden, is er nauwelijks vermogensverlies van de zonnepanelen op het dak. De zonnepanelen leveren daardoor in vergelijking met plaatsing op zwarte daken, meer energie op.